Zapisz się na kurs w każdej chwili, prowadzimy nabór ciągły.

Wymagany wiek dla rozpoczęcia szkolenia w zakresie kat. B to 17 lat i 9 miesięcy. Dla kat. C i C+E 20 lat i 9 miesięcy ( wcześniejszy przystąpienie do szkolenie jest możliwy, pod warunkiem uprzedniego ukończenia szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej (odnośnik), którą mamy w swojej ofercie.

UWAGA!! od poniedziałku do piątku lekarz przeprowadza badania kandydatów na kierowców i wydaje "Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami" - niezbędne do utworzenia Profilu kandydata na kierowcę /PKK/ w urzędzie starostwa powiatowego (wydział komunikacji) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na kierowcę.

Na badanie lekarskie w zakresie kat. B zawozimy, po przyjściu do naszego biura OSK na ul. Drzymały 3. W zakresie kat. C i C+E osobom zainteresowanym podajemy dane teleadresowe do lekarza i psychologa ( w zakresie kat. C i C+E konieczne jest uzyskanie nie tylko orzeczenia lekarskiego ale także psychologicznego)

NOWA OFERTA -DARMOWA- dla osób które rozpoczęły kurs w przeszłości - oferujemy uczestnictwo w zajęciach teoretycznych uzupełniających.

Jaka jest ważność kursu rozpoczętego parę lat temu ?

Ważność ukończonego kursu na prawo jazdy, po 01.07.1998 r., nie jest ograniczona czasowo. Jeśli kurs zakończył się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, to ukończony kurs ważny jest bezterminowo a kandydat na kierowcę może udać się na egzamin państwowy.

Jeśli kurs nie został zakończony to konieczna jest jego kontynuowanie aż do momentu kiedy osiągnie się właściwy poziom wiedzy i umiejętności, dzięki czemu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego.

EGZAMIN W ZAKRESIE KAT.C i C+E ODBYWA SIĘ NA NASZYM SAMOCHODZIE SZKOLENIOWYM.

Dla każdego kursanta oferujemy GRATIS:

  • NAJNOWSZY PODRĘCZNIK KIEROWCY, z podziałem na jednostki lekcyjne,
  • Testy egzaminacyjne gwarantujące dobre przygotowanie do części teoretycznej egzaminu
  • Odbycie dodatkowych jazd po placu manewrowym (w zakresie kat. B)
  • Korzystanie z symulatora jazdy w biurze OSK

Ćwiczenie części testowej egzaminu w biurze OSK