Oferujemy również szkolenia dla kierowców zawodowych. Dzięki nim możesz sukcesywnie podnosić swoje kwalifikacje oraz powiększać zakres możliwości zawodowych, a to oznacza większą konkurencyjność na rynku pracy.

W ramach części teoretycznej kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego oferujemy metodę e-learningu, pod okiem trenera wykładowcy, co pozwoli na indywidualne dopasowanie grafiku zajęć do potrzeb kursanta.

OSK EMIL organizuje kursy w zakresie:

  • kwalifikacji wstępnej (280 godzin zajęć)

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

Prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E – po dniu 10 września 2009 r. i nie ma ukończonych 21 lat

Prawo jazdy kat. D, D+E, D, D1+E – po dniu 10 września 2008 r. i nie ma ukończonych 23 lat

Nabycie uprawnień w ramach kwalifikacji wstępnej dla przewozu rzeczy powoduje, że oprócz możności wykonywania przewozu zawodowego osoba, która ją ukończyła może przystąpić do szkolenia na prawo jazdy w ramach kat. C i C+E już w wieku 18 lat. Nie ma konieczności by oczekiwać do ukończenia 21 roku życia. Ukończenie kwalifikacji wstępnej w ramach przewozu osób daje możliwość przystąpienia do kursu na prawo jazdy kat. D i D+E z momentem ukończenia 21 roku życia, nie ma konieczności oczekiwania na ukończenie 23 lat.

 Przed rozpoczęciem szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej kierowca zobowiązany jest uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (Uwaga! Są to inne orzeczenia, niż te które potrzebne są aby przystąpić do kursu na prawo jazdy) Osobom zainteresowanym udostępniamy dane teleadresowe lekarza i psychologa.

  • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin zajęć)

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

Prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E – po dniu 10 września 2009 r.

Prawo jazdy kat. D, D+E, D, D1+E – po dniu 10 września 2008 r.

Przed rozpoczęciem szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej kierowca zobowiązany jest uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (Uwaga! Są to inne orzeczenia, niż te które potrzebne jest aby przystąpić do kursu na prawo jazdy) Osobom zainteresowanym udostępniamy dane teleadresowe lekarza i psychologa.

  • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej (70 godzin zajęć)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca skierowana jest do osób, które nabyły uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej i nie osiągnęły jeszcze wieku odpowiednio 21 i 23 lat. Służyć ma uzupełnieniu wiedzy dla osób, które ukończyły kwalifikacje wstępną (odwołanie) w ramach przewozu rzeczy a chcą nabyć uprawnienia także w ramach przewozu osób i odwrotnie.

  • Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej (35 godzin)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona skierowana do osób, które nabyły uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (odwołanie). Służyć ma uzupełnieniu wiedzy dla osób, które ukończyły kwalifikacje wstępną przyspieszoną w ramach przewozu rzeczy a chcą nabyć uprawnienia także w ramach przewozu osób i odwrotnie.

  • szkolenia okresowego ( 35 godzin zajęć)

Szkolenie okresowe to kurs, który musi przejść każdy zawodowy kierowca co 5 lat.

Kierowcy, którzy nabyli:

prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E – przed dniem 10 września 2009 r.

prawo jazdy kat. D, D+E, D, D1+E – przed dniem 10 września 2008 r.

mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu okresowym co 5 lat, nie ma w ich przypadku konieczności ukończenia kwalifikacji.

Kierowcy, którzy nabyli ww. uprawnienia po tych datach mają obowiązek w pierwszej kolejności ukończyć kwalifikacje, po czym tak samo jak wyżej wskazani mają obowiązek co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym.