DO ROZPOCZĘCI KURSU PRAWA JAZDY POTRZEBNY JEST PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ /PKK/

W celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę /PKK/ niezbędne są następujące dokumenty, które należy złożyć w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia  /DRUK w Wydziale komunikacji/
  2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w zakresie kat. C i C+E dodatkowo orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów)
  3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała  70–80%  fotografii,  pokazującą  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice,  i przedstawiającą  osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia  głowy  i okularów z ciemnymi  szkłami, patrzącą na  wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  4. Pisemną zgodę rodziców /opiekunów/ - potwierdzoną imiennie przez urzędnika urzędu /druk w Wydziale komunikacji/ - w przypadku gdy osoba nie ma 18 lat /w dniu rozpoczęcia kursu trzeba mieć min 17 lat i 9 miesięcy/. Zgodę podpisują rodzice w obecności urzędnika wydziału komunikacji.
  5. Dowód tożsamości - dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, /nr pesel/.

Na podstawie powyższych dokumentów organ wydający prawo jazdy generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę, który dostarczyć należy do naszego ośrodka aby rozpocząć kurs.